سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جــای تعجب ندارد کــه گـاهـی ...

                                                                                                                                                                                                                                                 

  

مثل همیشه برای تو می نویسم

 

تــو بـه نیـت هـر که دوسـت داری ، بـخـوان !

 

 

می دانـم کـه نمی خـوانی

 

می دانـم کـه نمی دانی

 

 

حـتـی می دانـم کـه گـوش هـم نمی دهی !

 

ولی مـن می دانـم کـه

 

هـنـوز هـمانـم کـه دوسـتـت داشـت

 

 

 امـا کمی شکسـته تـر ..

 

 

گاهی دلنـوشـتـه هایـم تلخ گـزنـده می شـونـد

 

چـه کنـم ؟!دلـم پر اسـتتــو بـه دل نـگـیر . 

 

 

 

 

 

  

جــای تعجب ندارد کــه گـاهـی ...

 

نــوشتــه هــایـم غمگیننــد !!

 

و خــودم غمگیــن تــر از آنهـــا

 

دیگــر حتــی حـوصله جنگیــدن بــا خــاطـراتــم را هــم نـدارم ...

 

تــوانش را نیـــز !!

 

راستــی !! اگــر همیــن دلخوشـی لعنتــی هــم نبــود ...

 

دیگــر تنهــایی و خلـوت بــرایــم چــه مفهـومـی داشتــــــ ...!!

 

  

 

مـــــن


هـــــنوز عـــــاشقم.


آنـــــقدر کـــــه مـــــی تـــــوانم


هـــــر شـــــب،


بـــــدون آن کـــــه خـــــوابم بـــــبرد،


بـــــی وفـــــایی هـــــایت را


بـــــشمارم.


و دســـــت آخـــــر


هـــــمه را فـــــراموش کــــــنم

 

  

 

میتــــوانم فــراموشــت کنـــم …

فــقط با خــود سـخت می جنـــگم …

کـه دیـگر بـه یــاد نیــارمـت !

 [ سه شنبه 93/11/28 ] [ 1:1 عصر ] [ asheghe tanha ] نظر

نگران فردا نباش...

چایت را بنوش...
 

نگران فردا نباش... 

 از گندمزار من و تو مشتی کاه می ماند برای بادها...

(نیما یوشیج)

 [ دوشنبه 93/6/24 ] [ 9:54 عصر ] [ asheghe tanha ] نظر

دوستت دارم !

وقتی آغوشت را به روی آرزوهایم باز می کنی

آنقدر مجذوب گرمای وجودت می شوم

که جز آرامش آغوشت

تمام آرزوهای خواستنی دیگر را از یاد می برم…

دوستت دارم !

فقط همین![ شنبه 92/11/26 ] [ 1:34 عصر ] [ asheghe tanha ] نظر

کســــ? که دوستت داشته باشه ...

وقـتــی آدم یکــــ نفـر را دوستــــ داشتـــه بـــاشــد

بیشتـــر تنهـــــاستــــ!

چــون بـــ هیــچ کــس جـــز همـــان آدم نمـــی تــوانـــد بگـــویـــد

چــه احســاسـی دارد...

و اگـــر آن آدم کســی بـــاشــد کــــه تــــو را بــه سکـوتــــــ تشــویـق کنـــد

تنهــایــی تـــــــو کـــامــل مــی شـــود!

[ شنبه 92/11/26 ] [ 1:32 عصر ] [ asheghe tanha ] نظر

خوبترین آدمهاهم صبرشان حدی دارد

 

آدم‌هــایی هستند که

 باید کنــــارشان

 

یک نقطــه گذاشتــــ  و رفتـــ.

 

آدم‌هایـــی که هر چقدر هم کنارشــــان باشی

 

به موازیتـــــــ نقطه چیــن می‌گذارند

 

باید بتوانی یکـــ جایی نقطــه بگذاری
و


تمامـــشان کنی

 

لازم نیستــــ حتما بروی سر خطـــــ،

 

اما لازم استـــ که نقطــه را بگذاری و تمامشــــان کنی

???

  

  [ شنبه 92/11/19 ] [ 12:58 عصر ] [ asheghe tanha ] نظر

خیلیـــــــــــا بعد خیلـــ ــــیا دیگه زندگی نکردن

هیــ‌چ کـَس
بعـــد ِ کســـ ـــی نمـٌــرده ...

وَلــــ ــــی ؛

خیــــلی هــا بعد ِ خیلیــــ ـــآ
دیگـــ‌ه زندگــــی نکـَـردَن !


[ شنبه 92/11/19 ] [ 12:42 عصر ] [ asheghe tanha ] نظر

زن بودن را فقط یک زن می فهمد !

ما زن ها آروم و تدریجی دل می بندیم
اما یکباره
تمام و کمال
دل می کنیم
نه اینکه جدایی برایمان درد ندارد
دارد - خیلی هم درد دارد
اما ما از بدو تولد با درد آشناییم
زن بودن را فقط یک زن می فهمد !

[ شنبه 92/11/19 ] [ 12:41 عصر ] [ asheghe tanha ] نظر

قلبمو دفن کردم


دیدم از دلم بیرون نمیری . . . تصمیم گرفتم دلمو زنده به گور کنم . . .

گفتم شاید اگه دیگه دلی نداشته باشم ... واست گریــــه نکنم . . . !!

[ شنبه 92/11/19 ] [ 12:41 عصر ] [ asheghe tanha ] نظر

دوست دارم خودم باشم فقط همین


بیـشـتــــر از هــر زمــانــے،


?وωــ?ْ ?ارم خــو?م بـاشـــــم(!)


?یـگــر نـہ حـرصِ بـ?ωــ?ْ آور??? را ?ارم،


و نـہ هــراسِ از ?ωــ?ْ ?ا??? را...


هــر ?ـس مــرا مـــے خـواهـ?،بـہ خـاطــر خـو?م بخـواهــ?...


?لـــم هــواے خـو?م را ?ـر?ه اωــ?ْ...!


همیــ?? ...

 [ شنبه 92/11/19 ] [ 12:40 عصر ] [ asheghe tanha ] نظر

اوج تنهایی

 

خیلی وقت است دستهایم را

با لیوان چاییم گرم میکنم !

این اوج تنهاییست..

 


 [ شنبه 92/11/19 ] [ 12:36 عصر ] [ asheghe tanha ] نظر

::